Tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite online cu cardurile bancare prin Sistemul Național Electronic de Plăți, publicate în Monitorul Oficial

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 949 din 15 octombrie 2020 Ordinul nr. 2809/2020 al ministrului Finanțelor Publice privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți. Prevederile actului normativ se aplică atât persoanelor fizice rezidente și nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numărului de identificare fiscală pentru tipurile de creanțe fiscale prevăzute în anexa nr. 1, cât și persoanelor juridice pentru plata tipurilor de creanțe fiscale prevăzute în anexa nr. 2.

► Creanțele fiscale care se plătesc de contribuabili persoane fizice sunt:

 Impozit pe venit:  Impozit pe veniturile din activități independente; ▪ Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor; ▪ Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor; ▪ Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dividende din străinătate; ▪ Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dobânzi din străinătate; ▪ Impozit pe veniturile din pensii din străinătate; ▪ Impozit pe veniturile din premii; ▪ Impozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate. Impozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul aurului financiar; ▪ Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; ▪ Impozit pe veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură; ▪ Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; ▪ Impozit pe veniturile din jocuri de noroc; ▪ Impozit pe veniturile din investiții sub forma veniturilor din lichidarea unei persoane juridice. Impozit pe venituri din alte surse ale persoanei fizice; ▪ Regularizări.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

tipurile-de-creante-fiscale-care-pot-fi-platite-online-cu-cardurile-bancare-prin-sistemul-national-s9731-300×182

Leave your comment