Conducerea filialei

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Drăgan Cristian Bobocică Ion Buțu Marin Gavrilă Florea
Brabete Valeriu
Caimac Mihaela

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Marcu Andrei Alniți Maria Stepan Elena
Spiridon Maria Ursulescu Mircea
Popa Florea Eugen Vrîncuți Victor
Vuță Ion Bojan Elena
Nănuț Gheorghe

Comisia de cenzori

Membru titular

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Mateș Dorel Banes Marcel
Chis Gavril
Cighi Vasile
Drai Daciana
Necula Eugenia

Executivul filialei

Persoana cu atributii de coordonare a filialei, şef birou stagiu Serviciul evidenta Tablou
Sav Andreia Constantina Jenescu Anda Cristiana

Auditor

Auditor de calitate
Furca Teodora