Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.


Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Depunerea contestatiilor impotriva procesului verbal al Comitetului de nominalizare se face la Consilul Superior in termen de o zi lucratoare de la afisarea procesului verbal, termen 1 martie, ora 16:00.

Solutionarea contestatilor de catre Consilul Superior se face in termen de doua zile de la inregistrarea acestora.

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Drăgan Cristian Ovidiu Miu Gheorghe Nistorescu Cristian
Bozdogescu Elena Rada Marcela

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Drondoe Nicolae Alniți Maria Stepan Elena
Bora Anca Mihaela Ursulescu Mircea
Bozdogescu Dan Emil Vrîncuți Victor
Floricel Constantin Bojan Elena
Ghita Doina

Comisia de cenzori

Membru titular
Bălan Daniel
Ungureanu Silvia

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Drăgan Cristian Ovidiu Săftoiu Florin
Căpățână Dan
Popa Viorica
Marin Valentina
Panțîr Petre

Executivul filialei

Director executiv Serviciul evidenta Tablou Persoana cu atributii de coordonare a filialei, şef birou stagiu Serviciul administrativ
Lascu Ion Florin Bărbuneanu Mihai Ștefan Ilie

Auditor

Auditor de calitate
Albu Marin