Raportările contabile semestriale, obligatorii doar pentru firmele cu cifră de afaceri mai mare de un milion de euro

Raportările contabile semestriale vor fi întocmite și depuse la Ministerul Finanțelor Publice (MFP) doar de către persoanele juridice care au realizat o cifră de afaceri mai mare de un milion de euro, potrivit unui proiect legislativ de modificare a Legii contabilității, adoptat marți, 13 octombrie, de Camera Deputaților, cameră decizională.

Proiectul de lege modifică art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991 în sensul că „Ministerul Finanțelor Publice poate stabili întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent”.

În prezent, art. 28 alin. (2) din Legea contabilității prevede că „Ministerul Economiei și Finanțelor poate stabili întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor a situațiilor financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar”.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

raportarile-contabile-semestriale-obligatorii-doar-pentru-firmele-cu-cifra-de-afaceri-mai-mare-de-a6839-1

Leave your comment