ANAF: În consultare publică, Procedura de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, potrivit dispozițiilor art. I alin. (7) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, se aprobă, prin ordin al președintelui ANAF, procedura de aplicare a acestui articol. În vederea punerii în aplicare a acestor dispoziții legale, au fost elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul instituției proceduri care vizează modalitatea de identificare a contribuabililor, a obligațiilor fiscale de natura celor care pot face obiectul anulării, precum și modalitatea de anulare a acestor obligații fiscale, astfel:

a) Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art.I din Legea nr. 72/2022, individualizate în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 si data intrării în vigoare a legii;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

mf-a-publicat-proiectul-procedurii-de-utilizare-si-functionare-a-sistemului-national-privind-factura-s13280-300×182

Leave your comment