Studiu cu privire la impactul mediului de reglementare asupra automatizării digitale a serviciilor profesionale
DIRECȚIA GENERALĂ GROW – Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri a Comisiei Europene a lansat un proiect care își propune să identifice situația actuală a automatizării digitale în patru sectoare de servicii profesionale, și anume servicii de inginerie, arhitectură, juridic și contabilitate. Cele douăsprezece țări selectate să participe la proiect sunt Belgia, Croația, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Spania și Suedia.

Un accent specific este dedicat rolului pe care actuala situație critică în materie de sănătate determinată de COVID-19 îl joacă în promovarea adoptării tehnologiilor de automatizare digitală, deschizând calea către noi soluții de organizare și desfășurare a activității de zi cu zi.

Se așteaptă ca rezultatele studiului să contribuie la elaborarea viitoarei politici europene, prin evaluarea evoluțiilor și provocărilor actuale în ceea ce privește automatizarea digitală și prin îmbogățirea bazei de date pentru orice inițiative viitoare de sprijinire a competitivității furnizorilor de servicii profesionale europene, asigurându-se, astfel, și promovând creșterea în aceste sectoare.

În acest scop, Consorțiul căruia i-a fost acordat contractul pentru studiu (compus din Prometeia, Parteneri de Integrare a Afacerilor – BIP și Centrul de Cunoaștere Politică al Școlii Nova de Afaceri și Economie Lisabona) se adresează profesioniștilor din industriile menționate mai sus cu un sondaj online pe scară largă pentru a le oferi posibilitatea să contribuie activ și relevant. Sondajul cuprinde, în cea mai mare parte, întrebări cu o singură opțiune, dar și cu mai multe variante de răspuns, iar timpul de completare estimat este de aproximativ 15 minute. Sondajul online este disponibil în mai multe limbi și accesibil la următoarele linkuri:

Termenul pentru completarea chestionarului este 20 august 2020.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați următorul link către pagina web dedicată: https://ec.europa.eu/growth/content/survey-digital-automation-professional-services_en
La finalul studiului va fi elaborat un raport final care va fi prezentat participanților la sondaj.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Businessman running on the mobile computer with information.

Leave your comment