Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 noiembrie 2022

28 de jurisdicții au semnat acorduri pentru schimbul de informații privind activele financiare și veniturile platformelor digitale

Miercuri, 9 noiembrie, 22 de state și jurisdicții au semnat acordul multilateral al autorității competente (MCAA) pentru schimbul automat de informații în baza Normelor tehnice standard ale OCDE pentru raportarea de către platformele digitale. Acordul le va permite jurisdicțiilor să facă schimb în mod automat de informații colectate de operatorii platformelor digitale cu privire la tranzacțiile și veniturile realizate de vânzătorii de pe platforme din economia colaborativă și din vânzarea bunurilor prin intermediul unor astfel de platforme. Schimbul anual de astfel de informații va ajuta administratorii fiscali și contribuabilii să asigure impozitarea corectă și eficientă a acestor venituri, transmite OCDE. În aceeași zi, 15 jurisdicții au semnat un acord separat, care va permite schimbul anual automat de informații colectate de la intermediari care au acorduri identificate pentru evitarea Standardului comun de raportare (CRS) și structuri care maschează beneficiarii reali ai activelor deținute în străinătate cu jurisdicția de rezidență fiscală a contribuabililor în cauză.

Propunerile privind DAC 8 și VAT în era digitală au fost amânate

Prezentarea celei de-a opta revizuiri a directivei UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscalității (DAC 8), planificată inițial pentru 16 noiembrie, a fost amânată pentru decembrie sau ianuarie, a declarat directorul pentru impozitare directă la Comisia Europeană, Benjamin Angel, în timpul unei conferințe ce a avut loc marți, 8 noiembrie. Propunerea va impune serviciilor de schimb și companiilor crypto să identifice persoanele care dețin active pe platformele lorPotrivit raportărilor, oficialii Comisiei au nevoie de mai mult timp pentru a se asigura că proiectul final este adaptat pieței europene conform manualului de reglementări pentru activele crypto (MiCA), pe care legiuitorii l-au aprobat în vară. Totodată, Benjamin Angel a confirmat că propunerea DAC 8 va include o precizare referitoare la normele fiscale pentru persoanele fizice. Potrivit unei agende provizorii a Comisiei, și pachetul „TVA în era digitală” va fi amânat până la 7 decembrie.

Acord privind un Cod revizuit de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor

Consiliul UE a adoptat marți, 8 noiembrie, cu prilejul ședinței Consiliului Ecofin, un Cod de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor revizuit – principalul instrument utilizat pentru gestionarea competiției dăunătoare în domeniul fiscalității în cadrul UE. Comisia Europeană a propus în iulie 2020 o reformă a domeniului de aplicare a Codului de conduită pentru a acoperi toate măsurile care prezintă un risc la adresa competiției juste în domeniul fiscal. În decembrie 2021, Ungaria și Estonia s-au opus reformei. Revizuirea extinde domeniul de aplicare al măsurilor fiscale aflate în atenție la examinarea practicilor fiscale dăunătoare în cadrul UE. În special, aceasta introduce conceptul de „caracteristici fiscale pentru aplicare generală”; anterior acestei revizuiri, erau examinate doar măsurile preferențiale cum ar fi regimurile speciale sau excepțiile de la sistemul general de impozitare. Aceste caracteristici fiscale pentru aplicare generală vor fi considerate dăunătoare dacă conduc la o dublă lipsă a impozitării sau utilizarea multiplă a beneficiilor fiscale. Codul revizuit ar trebui să-l înlocuiască pe cel vechi de la 1 ianuarie 2023.

Nu s-a încheiat un acord cu privire la componenta fiscală a directivei „Eurovignette”

Marți, 8 noiembrie, miniștrii de finanțe ai UE nu au reușit să convină asupra taxelor pentru vehiculele grele de marfă pentru utilizarea infrastructurilor rutiere din directiva „Eurovignette”. Bulgaria, Portugalia, Austria, Germania, Grecia, Franța și Italia au respins propunerea președinției cehe a Consiliului UE, aceea de a reduce ratele minime la zero la intrarea în vigoare a directivei, astfel încât statele membre să-și poată păstra ratele de impozitare existente pentru vehiculele grele de marfă. Riscul de distorsionare a competiției și o cursă a reducerii taxelor au constituit principalele obstacole în atingerea unui acord unanim. În consecință, activitatea a fost reluată la nivel tehnic pentru a se găsi o soluție de compromis pentru toate statele membre.

Foaia de parcurs a grupului Green/EFA pentru corectarea sistemului de taxe verzi

În contextul simpozionului Comisiei Europene din 28 noiembrie cu privire la structura fiscală pentru viitor, grupul Green/EFA (Partidul Verde/Alianța Liberă Europeană) din Parlamentul European și-a prezentat marți, 8 noiembrie, foaia de parcurs pentru corectarea sistemul de taxe verzi, pe baza următorilor piloni: un proces decizional îmbunătățit pentru rezultate juste; eliminarea paradisurilor fiscale și a netransparenței; impozitarea marilor averi, nu a muncii; multinaționalele ar trebui să plătească o cotă justă de taxe; taxe verzi pentru o tranziție justă. În timpul conferinței, Benjamin Angel, director pentru impozitare directă la Comisia Europeană, a prezentat domeniile pe care Comisia le explorează pentru a reechilibra structura fiscală în UE, inclusiv extinderea bazei fiscale prin impozitarea activelor crypto; impozitarea averilor; lupta împotriva planificării fiscale agresive și a evitării obligațiilor fiscale; impozite progresive pe profit pentru întreprinderi; și impozite care au ca scop schimbarea unor comportamente.

ECJ a anulat hotărârea CE privind decizia fiscală a Luxemburgului în cazul Fiat

Curtea Europeană de Justiție (ECJ) a invalidat marți, 8 noiembrie, decizia din 2015 a Comisiei Europene care constatase că decizia fiscală a Luxemburgului cu privire la Fiat a constituit un ajutor de stat incompatibil cu piața internă. În această hotărâre, Curtea a remarcat că trebuie îndeplinite patru condiții pentru ca o măsură să fie clasificată drept ajutor de stat: măsura în cauză trebuie să constituie o intervenție a statului sau să utilizeze resursele statului; trebuie să existe probabilitatea ca această intervenție să afecteze comerțul dintre statele membre; intervenția trebuie să furnizeze un beneficiu selectiv beneficiarului; și aceasta trebuie să distorsioneze competiția sau să reprezinte un risc de distorsionare a acesteia. Mai mult, pentru a evalua măsura în care există un avantaj și natura selectivă a unei astfel de măsuri fiscale, Curtea a considerat necesar să identifice sistemul adecvat de referință pentru impozitarea directă. ECJ a concluzionat că, în 2019, Tribunalul UE a comis o eroare de drept acceptând că CE a aplicat un principiu autonom al deplinei concurențe companiilor integrate în Luxemburg, diferit de cel definit de legislația fiscală națională relevantă, pentru a determina dacă decizia fiscală a conferit un avantaj selectiv companiei Fiat. În consecință, ECJ a anulat hotărârea Tribunalului UE.

Declinarea responsabilității

Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerat drept declarație scrisă în numele ETAF.

Sursă foto: European Tax Adviser Federation – ETAF

etaf-1

Leave your comment