Noile reglementări privind organizarea și funcționarea MF și ANAF, publicate în Monitorul Oficial; în cadrul ANAF se va înființa Școala de fiscalitate

În cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) va fi înființată Școala de fiscalitate, o nouă structură care va funcționa la nivel de direcție. Prevederea este inclusă în HG nr. 238/2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea HG nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 167 din 18 februarie 2022.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor precizează, în Nota de fundamentare a actului normativ, că demersul are la bază necesitatea perfecționării continue a angajaților în vederea îndeplinirii obiectivelor ANAF. În acest context – precizează inițiatorii actului normativ – „s-a identificat necesitatea înființării unei structuri de pregătire profesională în domeniul fiscal sau, altfel spus, o școală de fiscalitate. Solicitarea este justificată, pe de o parte, prin nevoia de asigurare a formatorilor specializați în domeniul fiscal, în arii de competență de strictă specialitate a personalului, pentru care nu s-au identificat formatori interni specializați în cadrul ANAF și, pe de altă parte, de nevoia de perfecționare profesională atât a personalului de conducere, cât și a celui de execuție într-un cadru dedicat și un mediu adaptat nevoilor specifice în continuă creștere de formare profesională și obiectivelor strategice asumate de agenție. Cea mai importantă cale de a reforma ANAF este formarea și perfecționarea personalului, dar, pentru aceasta, este nevoie, în primul rând, de formatori foarte bine pregătiți, care să își desfășoare activitatea într-un mediu corespunzător învățării. În prezent, activitatea de formare profesională la nivelul ANAF se realizează prin Serviciul de formare profesională din cadrul Direcției generale de organizare și resurse umane”, se menționează în Nota de fundamentare.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

a-fost-promulgata-legea-prin-care-educatia-financiara-si-cea-juridica-sunt-introduse-in-invatamantul-a8692-300×182

Leave your comment