Modificări la Schema de ajutor de stat asociată Programului RURAL INVEST

În Monitorul Oficial nr. 439 din 19 mai 2023 a fost publicat Ordinul comun nr. 1.515/191/2023 al ministrului Finanțelor și al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind modificarea Ordinului nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului și a Convenției de garantare și plată a granturilor. Potrivit actului normativ, în ceea ce privește ajutorul de stat sub formă de grant, perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se emit contracte de garantare, este de la data autorizării de către Comisia Europeană (CE) a prezentei scheme și până la 30 iunie 2022, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este de la data autorizării de către CE a schemei și până la 31 decembrie 2024 inclusiv.

Ajutorul de stat sub forma grantului, reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, în limita creditelor aferente Programului RURAL INVEST aprobate cu această destinație, la titlul 55 «Alte transferuri», articolul 55.01 «Transferuri interne curente», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», și se virează lunar, până la 31 decembrie 2024 inclusiv, în contul FGCR, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile datorate, transmise de instituțiile de credit pe propria răspundere, și pe baza deciziilor de plată a sumelor de virat în contul FGCR, emise și transmise de administratorul schemei.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

madr-termenul-de-depunere-a-proiectelor-pentru-investitii-in-procesarea-produselor-agricole-prelungit-s13896-300×182

Leave your comment