MFP propune modificarea D112, ca urmare a noilor reglementări promovate în contextul pandemiei

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pentru consultare, pe site-ul instituției, un proiect de Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Potrivit inițiatorilor, necesitatea elaborării acestui proiect de ordin comun al comun al MFP, Ministerului Muncii și protecției Sociale și Ministerului Sănătății se impune ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlament și Guvern în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în sensul adaptării corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” și a instrucțiunilor de completare ale acestuia. Declarația cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Prevederile ordinului vizează modificarea formularului 112 în temeiul următoarelor acte normative:  Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare; ▪ OUG nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; ▪ Legea nr. 234/2019 pentru modificarea și completarea OUG nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic; ▪ OUG nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de SARS-CoV-2; ▪ OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajaților în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă; ▪ Legea nr. 188/2020 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; ▪ OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. S-a ținut, de asemenea, cont de necesitatea actualizării anexelor și instrucțiunilor de completare, în funcție de problemele semnalate din practică.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

anaf-regimul-contabil-si-fiscal-privind-sumele-decontate-angajatorilor-in-cazul-acordarii-de-zile-a6729-300×182

Leave your comment