ANAF intenționează să modifice modelul și conținutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin de ordin care urmează să modifice OPANAF nr.1253/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, pin art.III, pct.46 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023, începând cu data de 1 ianuarie 2024, a fost eliminată scutirea de TVA pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, efectuate către unități spitalicești din rețeaua de stat, rămânând în vigoare doar scutirea de TVA prin restituire către entitățile nonprofit.

Citește mai mult îCECCAR Business Magazine.

anaf-a-publicat-proiectul-procedurii-privind-organizarea-si-inscrierea-in-cadrul-registrului-ro-e-factura-s13255-300×182

Leave your comment