Ajutor de minimis în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023

Membrii CECCAR, implicați în procedura de acordare a acestui sprijin financiar

În Monitorul Oficial nr. 1.090 din 11 noiembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 3.453/2022 al ministrului Culturii privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023, act normativ al cărui obiectiv îl reprezintă susținerea beneficiarilor prevăzuți în schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN prevăzute în actul normativ, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere, calculată pe durata ultimilor 3 ani fiscali (anul fiscal în curs și doi ani fiscali anteriori). Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea cuantumului ajutorului acordat în baza prezentei scheme este cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare.

Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020. Baza de calcul al ajutorului pentru codul CAEN 4791 și codul CAEN 7990, limitată la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice, reprezintă diferența dintre valoarea comisionului încasat în anul 2019 și valoarea comisionului încasat în anul 2020. Baza de calcul al ajutorului pentru codul CAEN 4690 și codul CAEN 4761, limitată exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării operate în spații fizice accesibile publicului larg, reprezintă diferența dintre cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2019 și cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2020.

Actul normativ prevede și implicarea experților contabili și a societăților de expertiză contabilă membri/membre ai/ale CECCAR, selectați/selectate și remunerați/ remunerate de către aplicanți pentru certificarea și asumarea bazei de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor menționate.

Beneficiarii Schemei sunt întreprinderile care au personalitate juridică, sunt legal înregistrate în România și se încadrează în una dintre următoarele categorii: a) societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b) organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociații și fundații) sau a OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare; și desfășoară activități conform codurilor CAEN menționate în acest act normativ. Beneficiarii nu trebuie să facă obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

anaf-a-publicat-brosura-pentru-persoanele-fizice-care-obtin-venituri-din-continut-publicat-pe-retelele-s13755-300×182

Leave your comment