A fost reglementată procedura de acces online al angajaților sau foștilor angajați la datele din registrul general de evidență a salariaților

Au fost stabilite procedura de acces online al angajaților și al foștilor angajați la datele din registrul general de evidență a salariaților (REGES), modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate, odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr. 937 din 26 septembrie 2022, a HG nr. 1.164/2022. Prin procedura introdusă de noul act normativ, salariații sau foștii salariați își vor putea accesa online datele din REGES, referitoare la activitatea prestată la diferiți angajatori, în baza unui contract individual de muncă. Dreptul de acces al acestora este limitat la vizualizarea, descărcarea și tipărirea acestor date, precum și generarea și descărcarea unui extras din registru, cu care să poată dovedi perioadele lucrate, respectiv vechimea în muncă și specialitate, împreună cu alte documente existente în dosarul personal al fiecăruia.

Alte măsuri reglementate de HG nr. 1164/2022 au în vedere următoarele aspecte:

▪ stabilirea condițiilor în care pot fi accesate datele din registru, prin obținerea numelui de utilizator și parolei, fie personal, la sediul inspectoratului teritorial de muncă, fie prin e-mail, în situația în care aceștia dețin semnătură electronică calificată;

▪ completarea registrului general de evidență a salariaților cu elemente noi referitoare la nivelul și specialitatea studiilor absolvite;

▪ reglementarea condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate, respectiv prin asumare de către angajator și certificare prin semnătură, pe baza documentelor justificative din dosarul de personal al salariatului, a documentelor contabile și altor documente aflate în arhiva societății.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

anaf-a-publicat-proiectul-procedurii-privind-organizarea-si-inscrierea-in-cadrul-registrului-ro-e-factura-s13255-300×182

Leave your comment