O nouă obligație în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat – „Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică”

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a aprobat un nou ordin care vizează modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OUG nr. 119/2022 au fost aduse modificări și completări OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei. Astfel, potrivit art. 15 alin. (1) din OUG nr. 27/2022, începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispozițiilor ordonanței de urgență, producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro plătesc o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică. Capacităților de producție puse în funcțiune după data de 1 septembrie 2022, precum și companiilor care furnizează servicii publice de termie care produc energie electrică prin cogenerare nu le sunt aplicabile prevederile art.15 alin.(1) din ordonanță. Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică se calculează, se declară și se plătește de către vânzător lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează. De asemenea, producătorii de energie electrică pot depune declarații rectificative, fără calcul suplimentar de accesorii fiscale, la 15 zile de la publicarea de către OPCOM a prețurilor finale aferente pieței de echilibrare pentru luna de decontare. Potrivit aceluiași act normativ, modelul și conținutul declarației privind contribuția la Fondul de Tranziție Energetică se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.

În acest context, prin noul ordin se au în vedere modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016, astfel:

▪ completarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, prin introducerea unei noi obligații la poziția 87 „Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică”;

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

ministerul-economiei-anunta-deschiderea-apelului-pentru-depunerea-de-proiecte-pentru-investitii-inovative-s13998-300×182

Leave your comment