Modificări la Procedura de implementare a Programului IMM Invest Plus pentru componentele IMM Invest România, Agro IMM Invest, IMM Prod și Garant Construct

n Monitorul Oficial nr. 113 din 9 februarie 2023, a fost publicat Ordinul comun nr. 938/184/388/47/2023 al ministrului finanțelor, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului antreprenoriatului și turismului și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului comun nr. 2.167/2.474/1.535/280/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM Invest Plus pentru componentele IMM Invest România, Agro IMM Invest, IMM Prod și Garant Construct.

Potrivit noului act normativ, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate a acesteia, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 31 decembrie 2023, este în sumă de 15.100.000.000 lei, din care suma de 7.718.654.743 lei în anul 2023.

Plafonul anual total alocat pentru anul 2023 fondurilor de garantare poate fi realocat între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiași finanțator, la propunerea fondului de garantare care are calitatea de administrator, cu acordul Ministerului Finanțelor, în limita plafonului total alocat administratorului respectiv pentru acordarea de garanții în cadrul programului, în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate și de ritmul de acordare al garanțiilor.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

anaf-a-publicat-ghidul-fiscal-al-contribuabililor-care-realizeaza-venituri-din-inchirierea-bunurilor-s13846-300×182

Leave your comment