Workshop despre prezentarea informațiilor nefinanciare legate de climă și mediu în România, organizat de CECCAR și CDSB

La data de 10 noiembrie a.c., Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și Climate Disclosure Standards Board au organizat un atelier online dedicat profesioniștilor contabili, dar și reprezentanților autorităților relevante pe tema raportării informațiilor nefinanciare aferente schimbărilor climatice, precum și evaluării impactului acestora asupra persoanelor, companiilor și economiei în ansamblu. În contextul actual, deși există mai multe inițiative ce vizează informațiile referitoare la climă și mediu, este încă necesară îmbunătățirea calității și cantității informațiilor furnizate de întreprinderi.

Astfel, CECCAR și Climate Disclosure Standards Board, un consorțiu internațional de ONG-uri de afaceri și de mediu a cărui misiune este alinierea modelului global de raportare corporativă pentru a echivala capitalul natural cu capitalul financiar, au oferit participanților, în cadrul atelierului, îndrumări practice cu privire la modul de stimulare a prezentării informațiilor despre schimbările climatice și impactul acestora împreună cu informațiile financiare.

Rolul profesiei contabile este esențial pentru a oferi expertiza necesară cu privire la modul de integrare a aspectelor legate de climă și de mediu în planificarea financiară. Prin urmare, este important ca profesioniștii contabili să înțeleagă problemele legate de climă și de mediu, precum și modul în care acestea se aplică rolului lor.

Desfășurat în cadrul unui proiect paneuropean, evenimentul a oferit participanților ocazia de a aprofunda modalitățile de îmbunătățire a calității, comparabilității și coerenței informațiilor legate de climă și mediu pentru a ajuta la luarea deciziilor financiare. Totodată, aceștia au fost informați despre unele instrumente de sprijin disponibile, precum recomandările TCFD, traduse de CECCAR în limba română, dar și care sunt provocările și tendințele actuale în cadrul raportării existente, reglementările în vigoare (Directiva  2014/95/UEși bunele practici prin analiza studiilor de caz.

workshop-despre-prezentarea-informatiilor-nefinanciare-legate-de-clima-si-mediu-in-romania-organizat-a6992

Leave your comment