Ordinul nr. 1.110/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial. Documentația ce trebuie completată pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Ordinul MMPS nr. 1.110/654/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului tineretului și sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 2 iulie 2020.

Principalele prevederi

Reglementează modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor beneficiare, documentație pe care trebuie să o completeze pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă sportivii, antrenorii, maseurii, medicii, asistenții medicali, kinetoterapeuții (persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a) -c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000), care beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 (5.429 lei).

meema-luna-mai-luata-in-calcul-la-emiterea-certificatelor-de-situatie-de-urgenta-noul-termen-limita-a6335-300×182

Leave your comment