Modificări la reglementările contabile aplicabile operatorilor economici

Prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.592/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 28 din 10 ianuarie 2022,  au fost aduse o serie de modificări și completări reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici. Actul normativ are în vedere mai multe aspecte, astfel:

 semnificația unor termeni regăsiți în reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014

Prin noul ordin sunt aduse clarificări cu privire la următorii termeni:

 cifra de afaceri – în sensul că veniturile corespunzătoare acestui indicator se recunosc de fiecare entitate în funcție de specificul activității desfășurate, potrivit legii;

 entitățile de interes public în contextul consolidării – în sensul că acestea cuprind inclusiv filialele ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din orice stat membru, așa cum aceasta este definită în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;

♦ recunoașterea veniturilor corespunzătoare cifrei de afaceri.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

mf-propune-norme-de-aplicare-a-prevederilor-privind-scutirile-temporare-de-tva-aplicate-importurilor-s13277-300×182

Leave your comment