Desfășurarea procesului de votare pentru funcția de președinte al Consiliului filialei Dolj, 13 – 14 martie 2023

Desfășurarea procesului de votare pentru funcția de președinte al Consiliului filialei Dolj, 13 – 14 martie 2023

Perioada votare: 13 - 14 martie 2023;

Locație votare: sediul filialei Dolj, Craiova, str. C.S Nicolaescu Plopșor nr. 4A

Interval orar votare:

Luni, 13 martie 2023 – interval orar 10.00 – 19.00

Marți, 14 martie 2023 - interval orar 10.00 – 19.00

Votul este secret și nu este permisă votarea pe bază de procură / împuternicire.

În cazul în care la sfârșitul procesului de votare, respectiv după ultima zi de vot stabilită conform graficului de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei, se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30%, se va prelungi perioada de votare, cu maxim 4 zile (15.03,2023, 16.03.2023, 17.03.2023, 18.03.2023), în același intervar orar,  10.00 – 19.00

În cazul în care, la sfârșitul zilei suplimentare, se constată îndeplinirea cvorumului, prin Hotărâre a Consiliului Filialei Dolj se declara încheierea procesului de votare.

Dacă nici după a treia zi nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30% la sfârșitul celei de a patra zi, alegerea președintelui consiliului filialei va fi validă indiferent de numărul membrilor înscriși pe listele electorale, prezenți la vot până în sfârșitul ultimei zile de vot.

Alegătorii se vor legitima cu un act de identitate valabil.

Membrii votanți trebuie să aibă îndeplinite obligațiile profesionale.

Prezentul anunț este postat azi 10.03.2023 pe site-ul filialei Dolj (www.ceccardolj.ro) și afișat la sediul filialei Dolj.

Adunarea Generala va avea loc la data de 28 martie 2023, ora 14.00, in sistem online.

 

Comisia electorală

Leave your comment