ANAF propune noi modele ale formularelor 208, 209 și 253

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” și 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, precum și a modelului și conținutului formularului 253 ”Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr.1022/2562/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit Legii nr.104/2020 pentru completarea art. 60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, veniturile realizate din transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, sunt scutite de la plata impozitului pe venit, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii. Totodată, potrivit dispozițiilor art. 101 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, obligația de a depune declarația fiscală se menține și în cazul în care obligația fiscală respectivă este scutită la plată, conform reglementărilor legale.

Având în vedere aspectele legislative menționate, precum și din necesități de administrare, ANAF precizează că se impune introducerea unor informații suplimentare în conținutul unor formulare utilizate în procesul de administrare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, referitoare la persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, scutite de la plata impozitului pe venit.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

anaf-propune-noi-modele-ale-formularelor-208-209-si-253-s12112-300×182

Leave your comment