Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Dolj
 Sediul filialei C.E.C.C.A.R. Dolj - Craiova, str. C.S. Nicolaescu Plopsor nr. 4A

- tel./fax: 0251-41.22.13; 0251-41.17.85

- e-mail: ceccar.dolj@yahoo.com ; ceccardolj@ceccardolj.ro

- cont BCR Sucursala Dolj: RO49 RNCB 0134 0441 8094 0001

              - CUI: 7426179


 Sala de curs „Constantin C. Demetrescu” - Craiova, str. Lipscani nr. 10

           P R O G R A M    LUNI -VINERI   8 - 16 

                                                                                                             

Stimati colegi,
Va invitam in zilele de 26 si 27 martie 2018, la sediul filialei CECCAR Dolj, in intervalul orar 8,00-16,00, sa votati candidatii pentru un loc in Consiliul filialei si Comisia de disciplina.
Presedinte,  Conf. univ. dr. Dragan Cristia
Director executiv, Dr. ec. Lascu Florin   
 
Convocare CD.pdf
Convocare CF.pdf
Convocare reprezentanti 1-100.pdf
PV com_electorala 2018 26 03.doc
                                                   

                                                                                                         COMUNICAT  

PRELUNGIREA PERIOADEI DE VALABILITATE A VIZEI AFERENTE ANULUI 2017,

PÂNĂ LA 20 APRILIE 2018 

RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE SE DEPUN EXCLUSIV ONLINE

 

Potrivit art. 1 alin. (1) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală obţinută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv”.

Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, „Membrii Grupului experţilor judiciari, denumit în continuare GEJ,  trebuie să obţină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică până la data de 28 februarie a anului curent şi vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală.”

Potrivit art.  8 alin. (3) din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală  obţinută în anul anterior este valabilă pană la cel târziu 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.”

1. Pentru a asigura continuitatea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile membrilor CECCAR, în temeiul art. 11 din Hotărârea Conferinţei Naţionale extraordinare nr. 78 din 09 ianuarie 2017, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, prin HCS nr. 18/453 din 27.03.2018 a aprobat prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la 20 aprilie 2018, cu derogare de la prevederile mai sus menţionate.

2. Reamintim si informatia conform careia, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, a aprobat prin HCS nr. 18/440 din 28.02.2018 ca începând cu data de 1 martie 2018, rapoartele anuale de activitate să se depună exclusiv online, cu derogare de la prevederile art. 10 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat de Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, conform cărora „Raportul anual de activitate se depune la sediul filialei de domiciliu sau se transmite prin servicii poştale, prin e-mail sau pe platforma web.”

Restul prevederilor Sistemului de cotizaţii în cadrul CECCAR şi Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobate în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, rămânând neschimbate.   

 

           Cu stimă,

 

 

 

Preşedintele Consiliul Superior al CECCAR
             Robert Aurelian Şova

 

Anunt Adunare generala 29 Martie 2018.doc

Comitet nominalizare PV.pdf

Grafic alegeri CF si CDF.pdf

Decl_ candidatura membru CF 2018.pdf

Decl_ candidatura membru CDF 2018 .pdf

Procedura alegeri CF CDF.pdf

În atenția membrilor: modificări privind ștampilele - http://ceccar.ro/ro/?p=9587

stampila anunt.jpg

Raportul de activitate pentru anul 2017:

Termenul de depunere on-line a Raportului de activitate se prelungeste pana pe data de 28.02.2018

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE Persoane fizice.pdf

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE Persoane Juridice.pdf

Raport activitate 2017 persoane fizice.pdf

Raport activitate 2017 persoane juridice.pdf

decl capacitate de exercitiu deplina.pdf

declaratie cazier.pdf

Protocol CECCAR - CCF.pdf

Seminar online gratuit: IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții - http://ceccar.ro/ro/?p=9605

Conferința Națională de Controlling și Risk Management - http://ceccar.ro/ro/?p=9532

Conturi contabile noi, pentru înregistrarea contribuțiilor sociale obligatorii - http://ceccar.ro/ro/?p=9524

Topul național - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9478

Anunt angajare auditor calitate filiala Dolj.pdf

Anunt GEJ 29 ian 2018.doc

 ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor. - http://ceccar.ro/ro/?p=9389

Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA - http://ceccar.ro/ro/?p=9383

Conferința Federației Europene a Consultanților Fiscali - http://ceccar.ro/ro/?p=9325

 Invitatie petrecere de Crăciun - http://ceccar.ro/ro/?p=9279

Ediția în limba română a IFRS® 2017, disponibilă în format electronic - http://ceccar.ro/ro/?p=9366

Newsletter Accountancy Europe – decembrie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=9348

Consilier președinte - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9332

Consilier președinte în cadrul filialei București - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9343

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9320

Conferința națională de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară și Topul național al membrilor CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=9249

Ziua Internațională a Contabilului

CECCAR se alătură IFAC în sărbătorirea Zilei Internaționale a Contabilului – sprijinim cu mândrie profesioniștii contabili și misiunea lor de interes public ce include combaterea corupției, extinderea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții.

Potrivit IFAC, sunt 3 milioane de profesioniști contabili la nivel mondial.

La mulți ani profesioniștilor contabili!

Auditor de calitate - filiala CECCAR Argeş - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9213 

Ședința Consiliului IFAC - http://ceccar.ro/ro/?p=9236
Ziua IFAC - http://ceccar.ro/ro/?p=9144
Ziua Internațională a Contabilului - http://ceccar.ro/ro/?p=9156 

“În atenţia stagiarilor anul III

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.

În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiuni suplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018.”
Noi publicații pentru stagiarii CECCAR:  http://ceccar.ro/ro/?p=9058
Traducător în cadrul Aparatului Central al CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9102
Legea privind plata defalcată a TVA, adoptată de Senat - http://ceccar.ro/ro/?p=9075
IFAC – Dileme etice în era digitală - http://ceccar.ro/ro/?p=9020
Traducător în cadrul Aparatului Central al CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8998

În atenția absolvenților programelor de masterat care doresc să beneficieze de înscrierea la stagiu în baza protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultățile de profil - http://ceccar.ro/ro/?p=8910

Consiliul UE: Un prag mai ridicat pentru România în ceea ce privește scutirea de la plata TVA a întreprinderilor mici - http://ceccar.ro/ro/?p=8990

Examen stagiu - http://ceccar.ro/ro/?p=8902

Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8898

Decizie a Curții Europene de Justiție: Administrația financiară trebuie să acorde dreptul de deducere a TVA entităților care au avut tranzacții cu operatori declarați inactivi - http://ceccar.ro/ro/?p=8994

Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanței privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale - http://ceccar.ro/ro/?p=8987

Newsletter Accountancy Europe – septembrie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8883

Articol IFAC – Transformarea provocărilor în oportunități: concurența - http://ceccar.ro/ro/?p=8963

Proiect MFP: Modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - http://ceccar.ro/ro/?p=8966

Conferința IASB cu normalizatorii mondiali de standarde și Forumul internațional al normalizatorilor de standarde de contabilitate (IFASS) - http://ceccar.ro/ro/?p=8863

Eveniment tehnic ACCA cu sprijinul Veridio „Evaluarea pentru companii - Evaluarea pentru raportare financiară și evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” , Joi, 5 octombrie, Hotel Novotel, București - http://ceccar.ro/ro/?p=8859

ZNCR-21 septembrie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8836

Invitatie membri Ziua Nationala a Contabilului Roman 2017.doc

Accountancy Europe (ACE) a anunțat lansarea paginii Technology Hub - http://ceccar.ro/ro/?p=8833

Seminar fiscalitate 15 sept 2017.rar

„CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ORGANIZEAZĂ ÎN ZILELE DE 7 și 14 OCTOMBRIE 2017 EXAMEN DE ACCES LA STAGIU PENTRU OBȚINEREA  CALITĂŢII DE EXPERT CONTABIL ŞI DE CONTABIL AUTORIZAT. NU SE SOLICITĂ CONDIŢII DE VECHIME.

 

ÎN ACEST SENS, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 SEPTEMBRIE 2017 SE ORGANIZEAZĂ CURSURI DE PREGĂTIRE PENTRU DISCIPLINELE DE EXAMEN.

 

TERMEN DEPUNERE DOSARE - 08 SEPTEMBRIE 2017

 

      INFORMAŢII ŞI ÎNSCRIERI LA TEL/FAX 0251-41.22.13,

      E-MAIL: ceccardolj@ceccardolj.ro”

 

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Lucrarea cuprinde exerciții rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina și deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esențiale pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de aptitudini.

Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, precum și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale emise de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Ghidul este disponibil acum la toate filialele CECCAR, la prețul de 75 de lei.

 

Prezentare acces la profesie CECCAR 2017.pdf

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8749

Program AUDITOR CALITATE  AUGUST 2017.doc 

userfiles/Situatia membrilor care nu au depus declaratia privind forma de desfasurare a profesiei pe anul 2017(16).xls

Specialist în relații publice în cadrul Aparatului Central al CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8798

Ziua Nationala a Conntabilului Roman 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8777

IFAC și IIRC publică un nou document privind raportarea integrată - http://ceccar.ro/ro/?p=8768

Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=8761

Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor - http://ceccar.ro/ro/?p=8702

Legea nr. 177/2017: Noi modificări aduse Codului fiscal - http://ceccar.ro/ro/?p=8689

Accountancy Europe publică un nou document de poziție privind rolul profesioniștilor contabili în impozitare - http://ceccar.ro/ro/?p=8677

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită - http://ceccar.ro/ro/?p=8673

Articolul IFAC și CIPFA anunță lansarea unui nou index internațional privind răspunderea financiară din sectorul public - http://ceccar.ro/ro/?p=8648

Articolul Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial - http://ceccar.ro/ro/?p=8629 

Articolul Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial - http://ceccar.ro/ro/?p=8608 

Articolul Forumul normalizatorilor de standard pentru sectorul public - http://ceccar.ro/ro/?p=8588

 Articolul Asistent de cabinet - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8578 

Articolul Accesul la profesie - http://ceccar.ro/ro/?p=8573 

 Articolul Economist in economie generală - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8565 

Articolul Proiectul de act normativ privind modificarea OG nr. 65/1994 a fost adoptat - http://ceccar.ro/ro/?p=8561 

 Articolul Act normativ de modificare și completare a Codului fiscal, adoptat de Camera Deputaților - http://ceccar.ro/ro/?p=8557 

Articolul Auditor de calitate in cadrul filialei Hunedoara - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8551 

Masă rotundă cu reprezentanți ai DGRFP Galați - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8539

Gestionarea practicilor: cabinetele de contabilitate de mici dimensiuni dețin un avantaj în fidelizarea angajaților - http://ceccar.ro/ro/?p=8535

Îmbunătățirea gestionării și performanței sectorului public: contabilitatea de angajamente - http://ceccar.ro/ro/?p=8533

RECOMANDĂRILE IFAC PENTRU STATELE G20 - http://ceccar.ro/ro/?p=8531

Model de prospect simplificat pentru IMM-uri - http://ceccar.ro/ro/?p=8525

Șef birou administrativ în cadrul Filialei CECCAR Constanta - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8521

Conferința Camerei Auditorilor din Ungaria, 12-13 iunie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8513

Normalizarea în secolul 21: un nou document Cogito publicat de Accountancy Europe - http://ceccar.ro/ro/?p=8510

Reacții la propunerile de modificare a IFRS 9 - http://ceccar.ro/ro/?p=8508

Al doilea Congres al Profesiei Contabile din Polonia - http://ceccar.ro/ro/?p=8499

Forumul OECD 2017 și Conferința Ministerială - http://ceccar.ro/ro/?p=8491

Ședința rețelei pentru comunicare a Accountancy Europe - http://ceccar.ro/ro/?p=8488

Asociația Internațională pentru Educație și Cercetare Contabilă – Newsletter trimestrial - http://ceccar.ro/ro/?p=8486

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată privind deductibilitatea TVA aferenta achizițiilor de contribuabilii "inactivi" - http://ceccar.ro/ro/?p=8482

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?p=8476

Comunicat privind Formularul 010 - http://ceccar.ro/ro/?p=8472 

Informare membri formular 010.doc

Un nou acord de cooperare între Fundația IFRS și Banca Mondială pentru sprijinirea economiilor în curs de dezvoltare - http://ceccar.ro/ro/?p=8467

IFRS 17 - Un nou standard pentru contractile de asigurări emis de IASB - http://ceccar.ro/ro/?p=8463

Auditor de calitate in cadrul filialei Covasna - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8397

http://ceccar.ro/ro/?page_id=8388

Recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat pentru cetăţenii altor state terţe - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8353

Precizări importante cu privire la examenele organizate de CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=8281

Articol - Prima Investitie - BVB Bucuresti : http://ceccar.ro/ro/?p=8272

Forumul Strategic al Profesiei Contabile 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8263

Raport privind adoptarea raportării integrate - http://ceccar.ro/ro/?p=8261

Raportul Fundației IFRS și planurile pentru viitor - http://ceccar.ro/ro/?p=8258

Noi reglementări europene privind protecția datelor - http://ceccar.ro/ro/?p=8254

Implementarea de către Statele Membre a Noilor regulamente de audit ale UE - stadiul în martie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8252

Firmele de contabilitate și securitatea cibernetică - http://ceccar.ro/ro/?p=8249

Noutăţi legislative (pag.2) - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8243 a fost publicat in April 28, 2017 at 12:46 pm. 

Articolul Studiul Accountancy Europe „Barometru tehnologic” http://ceccar.ro/ro/?p=8241 a fost publicat in April 25, 2017 at 3:59 pm. 

Ca urmare a Protocolului încheiat pe data de 21.04.2017 între C.E.C.C.A.R. și Camera Consultanților Fiscali, în cadrul programului de pregătire profesională continuă, pentru membrii comuni ai celor două organisme profesionale, se recunosc 10 ore de curs din domeniul fiscalitate. Recunoașterea se face în baza unei adeverințe eliberată de către CECCAR, respectiv CCF, la cererea persoanelor interesate.

 
Actiune CECCAR Dolj ref Lg contab.doc
Anexe actiune Lg contab.pdf
Actiune CECCAR Dolj ref CAEN 6920.pdf
Actiune CECCAR Dolj informare parlamentari.doc
Anexe ref informare parlamentari.pdf
În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul:

 www.raport.ceccar.ro

Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori.

Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola. 
 
Ghid_profesii_liberale_2016.pdf

Expunere-de-motive-anaf.pdf

Punct-de-vedere-CECCAR-mf-final-27105.pdf

Punct-de-vedere-CECCAR-referitor-la-modificare-010.pdf

   

Materiale Conferinta Nationala Extraordinara CECCAR 09.01.2017:

Declaratie priv_forma desfasur_profesie.pdf

Metodolog_acordare viza anuala.pdf

Metodolog_stabilire cotizatii membru.pdf

Declaratie pe propria raspundere capacitate deplina si fara antecedente.doc

Raport anual activit_2016.pdf

Raport anual de activit_simplificat 2016.pdf

Sistem de cotizatii CECCAR.pdf

Aparitie publicate CECCAR Business Magazin.doc 

Anunt privind discursul Guvernatorului Bancii Frantei, 15_07_15.doc

Apel CECCAR catre Parlamentul Romaniei.pdf

 

CECCAR sprijina sectorul IMM oferind practici contabile de calitate adaptate cerintelor actuale.doc

Interpretari legea contabilitatii 1.JPG

Interpretari legea contabilitatii 2.JPG

Ordin_2822 privind revisal.doc

Asigurarea profesionala.pdf

Masuri dezvoltarea profesiei.pdf

Modificari contract prestari servicii.pdf

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009