Sediul filialei C.E.C.C.A.R. Dolj - Craiova, str. C.S. Nicolaescu Plopsor nr. 4A

- tel./fax: 0251-41.22.13; 0251-41.17.85

- Birou evidență Tablou: 0725001525

- e-mail: ceccar.dolj@yahoo.com ; ceccardolj@ceccardolj.ro

- cont BCR Sucursala Dolj: RO49 RNCB 0134 0441 8094 0001

              - CUI: 7426179


 Sala de curs „Constantin C. Demetrescu” - Craiova, str. Lipscani nr. 10 

           P R O G R A M    LUNI -VINERI   9 - 17 

 

 

 

În atenția membrilor CECCAR: Termen-limită pentru obținerea vizei: 28 februarie 2019. Termen-limită pentru depunerea documentelor: 23 februarie 2019

 

Potrivit Hotărârii nr. 19/491 emise de Consiliul Superior al CECCAR în data de 18 ianuarie 2019, facilitățile financiare acordate membrilor Corpului pentru plata cotizației valabile în anul 2018 se mențin și pentru anul acesta.

Până la data de 23 februarie a.c. puteți depune online toate documentele necesare obținerii vizei de exercitare a profesiei. Viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută anul trecut este valabilă până la data de 28 februarie 2019.

Documentele se vor depune doar online, pe platforma https://raport.ceccar.ro.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la sediul filialei, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română/curier nu vor fi luate în considerare.

Membrii care au fost autorizați înainte de 2017, inclusiv, și care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2018 doar după încărcarea Raportului de activitate pentru anul 2017.

Cotizațiile rămân la nivelul stabilit pentru anul anterior și pot fi consultate accesând Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, disponibil pe platforma online.

Pentru orice eventuală problemă întâmpinată vă rugăm să vă adresați exclusiv pe adresa de e-mail raport@ceccardolj.ro , pusă la dispoziție de filiala de care aparțineți. Toate situațiile vor fi analizate și rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

Vă mulțumim! 

Raportul de activitate pentru anul 2018:

Raport-PF-V2-2019.pdf

Raport-PJ-V2-2019.pdf

decl capacitate de exercitiu deplina.pdf

declaratie cazier.pdf

Referitor la alegerea Presedintelui filialei mandat 2020 - 2024
În conformitate cu prevederile pct.28 din Masurile privind alegerea presedintelui va comunicam urmatoarele:
- in zilele de 14 și 15 martie 2019, în intervalul orar 10-19 se va organiza la sediul filialei CECCAR Dolj din Craiova, str. C.S. Nicolaescu Plopșor nr. 4A procesul de votare a președintelui Consiliului filialei CECCAR Dolj pentru mandatul 2020-2024.

Un nou raport al OCDE pentru România: Soluționarea eficientă a litigiilor – Raportul de evaluare inter pares a Procedurii de acord reciproc (MAP)

Cadrul general de implementare a BEPS: Acțiunea 14

Integrarea economiilor și a piețelor naționale a crescut substanțial în ultima perioadă, ceea ce a impus modificări ale reglementărilor fiscale internaționale proiectate în urmă cu un secol. Deficiențele din normele actuale dau posibilitatea deteriorării bazei de impozitare și mutării profiturilor, impunând factorilor politici de decizie modificarea sistemului fiscal actual pentru a restabili încrederea în acesta și pentru a se asigura că profiturile sunt impozitate în locul unde companiile își desfășoară activitatea și unde valoarea este creată.

În conformitatea cu BEPS Acțiunea 14 – Mecanisme de soluționare a litigiilor, statele s-au angajat să pună în aplicare un standard minim pentru a consolida eficacitatea procedurii de acord reciproc (MAP).  Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

 

Raportul BIAC, Baza de date privind impozitele corporative și alte noutăți ale OCDE în materie fiscală

Raportul BIAC intervine în dezbaterea referitoare la impozitarea economiei digitale
Forumul de business al OCDE (BIAC) a publicat un raport intitulat Principiile în afaceri pentru a face față provocărilor fiscale în domeniul economiei digitale. Raportul stabilește 11 principii de bază pe care statele ar trebui să le ia în calcul în vederea actualizării legislației în domeniul fiscal la contextul economiei digitale.
Conform acestor principii, orice reformă fiscală internațională ar trebui:  Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

 

Rezultatele Consiliului ECOFIN din 12 februarie 2019

Revizuirea arhitecturii europene a sistemului de supraveghere financiară, bugetul Uniunii Europene pentru anul 2020, procesul decizional cu privire la chestiuni de natură fiscală și Raportul privind sustenabilitatea financiară în anul 2018 sunt câteva dintre subiectele de mare importanță abordate în cadrul Consiliului ECOFIN din data de 12 februarie a.c.
În ceea ce privește arhitectura europeană a sistemului de supraveghere financiară, Consiliul și-a confirmat poziția cu privire la propunerile de revizuire a funcționării actualului Sistem european de supraveghere financiară (SESF). Printre prioritățile Consiliului se numără introducerea unor noi instrumente, elaborarea unui plan strategic de supraveghere la nivelul UE, consolidarea mecanismelor existente (evaluările inter pares sau consultarea grupurilor de părți interesate).  Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă – Filiala CECCAR BihorCorpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Bihor din localitatea Oradea, str. Independenței nr. 29, bloc A9, et. 1, în vederea ocupării postului de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, pe durata determinată și program de 8 ore/zi. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

Un nou instrument pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite de profesioniștii contabili, în interes public, disponibil acum în limba română: „Ghidul de gestionare a activităților pentru practicile mici și mijlocii, ediția a IV-a”, elaborat de IFAC

Practicile mici și mijlocii (PMM-uri) reprezintă o parte esențială a profesiei – acestea constituie o majoritate covârșitoare a firmelor de contabilitate la nivel mondial și, în multe zone din lume, sunt principalul angajator al profesioniștilor contabili care își exercită profesia în firme specializate. Mai mult, PMM-urile deservesc, în general, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), care sunt un motor de creștere și inovație.
Este un fapt bine cunoscut că profesioniștii contabili au adesea rolul de consilieri preferați ai IMM-urilor, clienți cu care formează de obicei relații de lungă durată, bazate pe încredere, și cărora le pot oferi o multitudine de servicii profesionale de calitate. 
Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

Trei publicații noi destinate stagiarilor, în curs de apariție la Editura CECCAR

Corpul Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) lansează noi publicaţii destinate stagiarilor, volumele urmând să fie disponibile spre vânzare la filialele CECCAR din întreaga ţară. Lucrarea Contabilitatea altor tipuri de entităţi, ediţia a II-a, revizuită(pentru anul II, semestrul I de stagiu), autori Adriana Florina Popa (coordonator), Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Liviu-Marian Matac, Ileana Nișulescu-Ashrafzadeh, Aurelia Ștefănescu şi Adriana Tiron-Tudor, analizează, în cadrul a patru capitole, cele mai importante aspecte referitoare la contabilitatea bancară, contabilitatea instituțiilor publice, contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial şi contabilitatea în partidă simplă.  Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

Buletinul de știri ETAF din 11 februarie

Dezbatere a CESE cu privire la impozitarea economiei digitale

În data de 29 ianuarie a.c., Comitetul Economic şi Social European (CESE) a organizat o audiere, intitulată Impozitarea economiei digitalizate – Ce cale urmăm?, în scopul dezbaterii principalelor provocări fiscale actuale și găsirii soluțiilor la acestea. Stefano Palmieri, președintele Direcției economice a CESE, a subliniat că o soluție la nivel mondial ar fi cea mai eficientă, atât în ceea ce privește reglementarea, cât și pentru asigurarea unei bune guvernanțe. Având în vedere evoluția recentă a acțiunilor unilaterale, William Sample, reprezentant al Consiliului pentru Afaceri Internaționale din SUA, a avertizat asupra complexității administrative generate de acest tip de inițiativă. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

Cursuri gratuite pentru pregătirea stagiarilor în vederea susținerii examenului de aptitudini din 13 și 20 aprilie

CECCAR organizează, în luna martie a.c., la București, o serie de cursuri gratuite pentru a veni în sprijinul definitivării formării profesionale a persoanelor care au finalizat stagiul și care doresc să se înscrie la Examenul de aptitudini din sesiunea extraordinară din 13 și 20 aprilie 2019.

Stagiarii vor avea și opțiunea de a urma cursurile live, pe platforma online, urmând să fie transmise în scurt timp, pentru acces, userul și parola. Cursurile vor rămâne un util instrument de formare profesională, înregistrările continuând să fie disponibile pe platformă ulterior. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

Șef Birou evidență tablou – Filiala Satu Mare

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Satu Mare, din Municipiul Satu Mare, str. Rândunelelor nr. 3, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou, cu contract de muncă pe perioadă determinată și program de lucru de 8 ore/zi. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

EU-GCC Business Forum, Kuweit, 19-20 martie 2019

În perioada 19-20 martie 2019 va avea loc, în Statul Kuweit, EU-GCC Business Forum, importantă reuniune de afaceri dedicată inovației. Evenimentul, finanțat de Uniunea Europeană, oferă o serie de oportunități în vederea creării de noi parteneriate comerciale și de investiții pentru afaceri în două dintre cele mai importante regiuni economice ale lumii: Uniunea Europeană și Golful Persic.  Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

Calendar stagiu

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează Examenul de aptitudini (sesiunea extraordinară) în zilele de 13 aprilie 2019 (proba scrisă) şi 20 aprilie 2019 (proba orală).

Cursuri stagiu

CECCAR organizeaza gratuit pentru stagiarii care au finalizat stagiul și doresc să se înscrie la Examenul de aptitudini din sesiunea 13 și 20 aprilie 2019 cursuri de pregătire la începutul lunii martie 2019. Cursurile de pregătire vor fi filmate și transmise live pe platforma online iar accesul stagiarilor se va face în baza unui user și a unei parole. Stagiarii vor ține legătura cu filialele de domiciliu, urmând a fi informați prin newsletter de perioada exactă în care se va organiza fiecare modul de pregătire. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

Newsletterul ETAF din luna ianuarie: președintele Phillipe Arraou prezintă principalele modificări în materie de politică fiscală din UE începute anul trecut și continuate în 2019

Buletinul de știri ETAF din 4 februarie 2019

OCDE înregistrează progrese cu privire la impozitarea giganților digitali

În data de 29 ianuarie a.c., OCDE a emis un comunicat de presă în care prezintă progresele înregistrate privind provocările fiscale legate de digitalizarea economiei. Țările implicate au convenit să continue eforturile pentru a ajunge la o soluție bazată pe consens în 2020. Într-un document de poziție din luna ianuarie, OCDE a identificat două direcții principale de acțiune: (i) revizuirea legislației Nexus și a normelor de alocare a profitului între diferite jurisdicții, pe baza conceptelor de imobilizare necorporală de marketing, a contribuției utilizatorilor și a prezenței economice semnificative și (ii) reexaminarea normelor menite să ofere jurisdicțiilor un remediu în cazul în care veniturile nu sunt supuse impozitării sau sunt supuse unei impozitări foarte scăzute. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

 

 

 

 

 

 

Newsletterul ETAF aferent lunii ianuarie a fost publicat, iar, în cuvântul de deschidere, președintele ETAF, Philippe Arraou, prezintă principalele modificări în materie de politică fiscală din Uniunea Europeană (UE) începute anul trecut și continuate în 2019. Redăm în integralitate, în rândurile următoare, discursul președintelui Phillipe Arraou: Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
 
 
 

Buletinul de știri ETAF din 28 ianuarie

Grupul Verzilor/ALE a prezentat Raportul privind discrepanța de încasare a impozitelor 
În data de 22 ianuarie 2019, Grupul Verzilor/ALE din Parlamentul European a prezentat un studiu referitor la diferența dintre cotele nominale de impozitare și cotele efective de impozitare ale multinaționalelor în majoritatea țărilor UE. Conform acestui studiu, multinaționalele sunt impozitate cu o medie a cotelor efective de impozitare de numai 15%, față de cotele nominale de impozitare de 23%. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

Lipsa transparenței, complexitatea, inegalitatea și corupția din sistemele fiscale sunt cele mai mari preocupări ale publicului din țările G20

Noul raport privind Încrederea publică în sistemul fiscal în țările G20,publicat de ACCA, CA ANZ și IFAC ca o continuare a raportului cu același nume lansat în 2017, dezvăluie un nivel ridicat de neîncredere publică atât în politicieni, cât și în ONG-uri când vine vorba de sistemele fiscale – cele mai mari probleme identificate de respondenții din țările G20 fiind lipsa transparenței, complexitatea, inegalitatea și corupția.
Pe de altă parte, raportul arată că încrederea publică în profesioniști precum contabilii și avocații se menține la un nivel comparativ ridicat. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  
 

Practicile mici și mijlocii și organismele profesionale contabile trebuie să colaboreze pentru a se adapta schimbărilor aduse de un viitor caracterizat de evoluții permanente, recomandă un raport global

Un raport global, PMM-urile viitorului într-o lume în schimbare, comandat de Grupul Edinburgh – o coaliție formată din 16 organizații de contabilitate din întreaga lume – analizează perspectivele profesiei contabile. Acest raport oferă recomandări practicilor mici și mijlocii (PMM-urilor) și organizațiilor profesionale contabile (PAO-urilor) despre modul în care ar putea colabora mai bine și în care ar putea menține relații excelente de colaborare.
Raportul precizează, de asemenea, că PMM-urile și PAO-urile care le susțin trebuie să se pregătească împreună pentru un viitor caracterizat de evoluții rapide, care va determina multe schimbări. Schimbările vor include tehnologiile digitale, reglementarea și dereglementarea educației și aptitudinile necesare supraviețuirii și dezvoltării în acest mediu în continuă schimbare.
Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  

(VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 22 ianuarie 2019: prioritățile Președinției române în domeniul afacerilor economice și financiare

În contextul preluării președinției Consiliului Uniunii Europene, prima ședință a Consiliului ECOFIN din 2019 a fost prezidată de către ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, care a prezentat prioritățile Președinției române în domeniul afacerilor economice și financiare. Astfel, principalele subiecte abordate în cadrul reuniunii din data de 22 ianuarie a.c. au fost: Programul InvestEU, Sistemul european de supraveghere financiară, precum și rezultatele Semestrului European și implicațiile legislative ale Summitului din zona euro din data de 14 decembrie 2018.  Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  

 

Comisia Europeană: Consultare publică privind funcționarea cooperării administrative în domeniul impozitării directe

Comisia Europeană a lansat recent o consultare publică ce face parte din evaluarea privind cooperarea administrativă în domeniul impozitării directe (Directiva 2011/16/UE a Consiliului). Obiectivul consultării este de a colecta punctele de vedere ale cetățenilor și ale părților interesate din Europa în ceea ce privește experiența legată de normele actuale aplicabile cooperării administrative în domeniul impozitării directe și de efectele acestei cooperări.
Consultarea vine în contextul în care statele membre ale UE cooperează între ele pentru a combate evaziunea fiscală transfrontalieră și pentru a promova concurența loială pe piața unică. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  
 

Raport al Comisiei Europene: Ce s-a întâmplat cu impozitele corporative (CIT)? Rezolvarea puzzle-ului veniturilor corporative

Comisia Europeană a publicat un raport cu privire la impozitele corporative, document care evidențiază că, în ciuda scăderii din ultimele două decenii a încasărilor provenite din impozitele corporative (de la 35,2% în 1997, ajungând la 21,9% în 2017 în UE28), veniturile fiscale provenite din partea companiilor nu s-au diminuat. În anul 1995, ponderea a fost de 2,25% din PIB, iar 20 de ani mai târziu, aceasta a fost de 2,58%. Una din explicațiile oferite în raport pentru acest paradox constă în creșterea sectorului corporativ în economie. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  

      

       

Impactul posibil asupra TVA al unui Brexit fără acord

Având în vedere impasul în care se află decizia referitoare la Brexit, guvernul britanic pregătește un plan de urgență în cazul unui Brexit fără acord. Recent, departamentul non-ministerial al Guvernului Regatului Unit – HM Revenue & Customs (HMRC) – a emis un Acord de parteneriat: pregătirea pentru schimbările de la frontiera cu Regatul Unit în cazul unui Brexit fără acord, document care descrie impactul potențial al unei ieșiri fără acord în diferite sectoare ale economiei britanice. Referindu-se în special la TVA, documentul precizează că, după ieșirea din Uniunea Europeană, Regatul Unit va continua să dețină un sistem de TVA asemănător celui actual pentru a asigura continuitate și siguranță întreprinderilor. Cu toate acestea, vor exista modificări specifice în ceea ce privește normele și procedurile de TVA aplicabile tranzacțiilor între Regatul Unit și țările UE. Pentru a atenua impactul acestor modificări, guvernul va introduce procedura de încasare amânată a TVA aplicată la importul de bunuri în Regatul Unit. Acest lucru înseamnă că întreprinderile plătitoare de TVA din Regatul Unit care importă bunuri vor putea să înregistreze TVA din import pe declarația lor de TVA, în loc să plătească TVA la import sau la scurt timp după ce mărfurile sosesc la granița cu Regatul Unit. Acest lucru se va aplica atât importurilor din statele UE, cât și celor din afara UE.  Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  

               De interes pentru membrii CECCAR/stagiari

                

Vă aducem în atenție oportunitatea de angajare în cadrul Societe Generale, pe postul de Analist Contabil Senior (cu franceză). În rolul de Analist Contabil Senior veți fi responsabil de activitatea de contabilitate și raportare din cadrul departamentului pentru entități din țări francofone ale grupului Societe Generale European Business Services.

Candidatul ideal este absolvent al Academiei de Studii Economice (preferabil Finanțe/Contabilitate), are o experiență de minimum trei ani în contabilitate și raportare financiară, deține cunoștințe avansate de limba engleză și medii de limba franceză.

Aflați mai multe informații. (click) 

Persoanele interesate pot aplica aici: https://careers.societegenerale.com/job-offers/Senior-Accounting-Analyst-with-French-18000Y4M-en

 

Marți, 15 ianuarie a.c., Comisia Europeană (CE) a lansat o dezbatere privind reforma procesului de luare a deciziilor în anumite domenii ale politicii fiscale a Uniunii Europene (UE). Având în vedere că, în prezent, votul în unanimitate produce întârzieri costisitoare și politici sub nivelul optim în materie fiscală, Comisia propune un plan de acțiune pentru adoptarea votului cu majoritate calificată (VMC) în acest domeniu.
Conform comunicatului de presă al Comisiei, VMC ar permite statelor membre să găsească compromisuri pe probleme fiscale într-un mod mai rapid, mai eficient și mai democratic, ducând astfel la valorificarea completă a potențialului acestui domeniu. În plus, în cadrul procedurii legislative ordinare, deciziile fiscale ar beneficia de contribuția concretă a Parlamentului European (PE), ceea ce ar reprezenta mai bine opiniile cetățenilor. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

Buletinul de știri ETAF din 14 ianuarie

Comisia Europeană face demersuri pentru a renunța la principiul unanimității în materie fiscală

Ulterior prezentării unei Foi de parcurs la finalul lunii decembrie 2018, Comisia Europeană lucrează la un comunicat ce urmează a fi prezentat statelor membre marți, 15 ianuarie a.c. Conform acestuia, în cadrul Consiliului Uniunii Europene, anumite decizii în materie fiscală urmează să fie luate cu o majoritate calificată. Această propunere ar urma să aibă la bază articolul 48 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europenecare permite Consiliului să decidă în majoritate calificată în anumite aspecte, cu condiția ca niciun parlament național să nu se opună deciziei Consiliului. Cu toate acestea, trebuie precizat că unele stele membre, cum este cazul Irlandei, sunt dificil de convins cu privire la această modificare. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

 

 Sărbători fericite!

Adresa experti contabili judiciari.pdf

Seminar 12 dec 2018.doc

Semiar fiscalitate 28_11_2018.doc

Organizarea profesiei conf_ Lg_ Contabilitatii.doc

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

         Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019.

În scopul sprijinirii efortului stagiarilor de a-și îmbunătăți competențele necesare pentru a promova examenul de aptitudini și pentru a profesa ca expert contabil sau contabil autorizat, ținând cont de rolul important al acestor profesioniști în sprijinirea dezvoltării afacerilor antreprenorilor, precum și de rigorile și exigența impuse de exercitarea acestor profesii în mediul economic actual caracterizat prin digitalizare și globalizare, CECCAR va asigura accesul cu titlu gratuit la sesiuni de pregătire suplimentară în perioada ianuarie-martie 2019 pentru stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunea din noiembrie 2018. Totodată, se va lua în calcul o reducere a taxei de înscriere la aceasta sesiune extraordinară din perioada martie-aprilie 2019.

 

 

În atenția candidaților la examenul de aptitudini

sesiunea 10 nov. 2018

 

Referitor la susținerea probei scrise a examenului de aptitudini, din data de 10 nov. 2018, care se va desfășura la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, str. A. I. Cuza, nr. 13, sala 005, începând cu ora 9,00, menționăm următoarele:

  ►Este interzis ca în proximitatea candidaților să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice.

  ►Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen.

  ►Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. 

LISTE EXAMEN APTITUDINI 2018 CENTRUL Dolj.xls

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 25 octombrie 2018, ora 15.00 – 26 octombrie, ora 15.00, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

       În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.

 

 

 

Conformarea CECCAR la GDPR, o prioritate

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), care a început să producă efecte în toate statele membre UE începând cu data de 25 mai a.c., a reprezentat și continuă să reprezinte o prioritate pentru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – una dintre cele mai mari organizații profesionale contabile din regiune.

Continuăm să luăm toate măsurile necesare – implementând procesele și procedurile impuse de GDPR, cu sprijinul  partenerilor noștri, Daikokuten SRL, specialiști care ne ajută să implementăm și să fim permanent în conformitate cu regulamentul în domeniu –, pentru ca datele cu caracter personal ale tuturor membrilor noștri, precum și alte date cu caracter personal pe care le gestionăm să fie în siguranță.

 

Potrivit legislației în vigoare, în calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă, CECCAR are desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO), rol asigurat de partenerii mai sus menționați. 

 

Îți dorești să obții o titulatură cu renume care să îți ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizări profesionale și câștiguri financiare competitive?

O carieră dinamică, plină de oportunități, dar și de provocări care pot fi transformate în oportunități te așteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o titulatură care îți poate oferi șansa de a ocupa poziții importante în cadrul companiilor. Sau, pentru început, poți opta pentru titulatura de contabil autorizat.

Suntem singurul organism profesional din România care oferă șansa obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat.

Examenul de acces la stagiu: 6 și 13 octombrie 2018.

Detalii pe ceccar.ro

Mult succes!

Solicitări/sesizări în ceea ce privește

prelucrarea datelor cu caracter personal

  

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro

Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor Accesati rubrica noutati legislative!

IFAC: Profesioniștii contabili trebuie să profite de oportunitatea de a facilita o gestionare eficientă a riscurilor în întreprinderi Accesati rubrica noutati legislative!

Auditor de calitate in cadrul filialei CECCAR Caras Accesati rubrica noutati legislative!

Franța și Austria introduc impozitarea serviciilor digitale de la 1 ianuarie 2019 Accesati rubrica noutati legislative!

Comisia Europeană: Studiu privind discrepanța de încasare a impozitelor corporative Accesati rubrica noutati legislative!

Buletinul de știri ETAF din 17 decembrie Accesati rubrica noutati legislative!

Buletin de știri Accountancy Europe – decembrie 2018 Accesati rubrica noutati legislative!

Deputații europeni au dat undă verde impozitării veniturilor companiilor digitale Accesati rubrica noutati legislative!

Redactor - Editura CECCAR Accesati rubrica noutati legislative!

Profesia contabilă din România, reprezentată la cel mai înalt nivel Accesati rubrica noutati legislative!

Accountancy Europe publică o analiză referitoare la inițiativele de reformare a TVA la nivelul Uniunii Europene Accesati rubrica noutati legislative!

Autoritatea Europeană a Muncii, avizată pozitiv de statele membre ale UE Accesati rubrica noutati legislative!

Rezultatele Consiliului ECOFIN din 4 decembrie 2018 Accesati rubrica noutati legislative!

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a preluat Președinția Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene Accesati rubrica noutati legislative!

Newsletterul ETAF din 4 decembrie Accesati rubrica noutati legislative!

Interviu Marcel Vulpoi pentru Accountacy Europe: Apelați la contabilul dumneavoastră pentru consultață în GDPR! Accesati rubrica noutati legislative!

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cazul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare Accesati rubrica noutati legislative!

Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2018 Accesati rubrica noutati legislative!

97 de ani de istorie a profesiei contabile reglementate la 100 de ani de la Marea Unire Accesati rubrica noutati legislative!

Consilier juridic în cadrul Direcției Juridice Resurse Umane și Achiziții Accesati rubrica noutati legislative!

Şef birou administrativ în cadrul filialei Dâmboviţa Accesati rubrica noutati legislative!

Sef birou evidență tablou in cadrul filialei Sibiu  Accesati rubrica noutati legislative!

Persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat CENTENAR cu dobândă de 4,5% și scadență la 2 ani Accesati rubrica noutati legislative!

Newsletterul ETAF din 26 noiembrie: Impozitarea giganților digitali în Comisia ECON, audieri în Comisia TAX3 și încheierea conflictului între Facebook și Autoritatea Fiscală Italiană Accesati rubrica noutati legislative!

Conferința ETAF: „Va simplifica digitalizarea fiscalitatea?”  Accesati rubrica noutati legislative!

Auditor intern - Aparatul Central  Accesati rubrica noutati legislative!

IFAC: Profesia de mâine – Cum să rămânem relevanți? Accesati rubrica noutati legislative!

Apelul IFAC înaintea Summitului G20 Accesati rubrica noutati legislative!

Newsletterul ETAF din 19 noiembrie – Proiectul de raport al Comisiei TAX3, anunțul Angelei Merkel cu privire la impozitarea economiei digitale și decizia Tribunalului UE cu privire la regimul fiscal din Spania Accesati rubrica noutati legislative!

Auditori de calitate - Filiala CECCAR Argeș Accesati rubrica noutati legislative!

Parlamentul European a publicat proiectul final al raportului TAX3 Accesati rubrica noutati legislative!

Buletine legislative Accesati rubrica noutati legislative!

WCOA 2018 – Congresul mondial al contabililor. Provocări globale. Lideri globali Accesati rubrica noutati legislative!

Newsletter-ul ETAF din 12 noiembrie – Noi informații cu privire la impozitul pe servicii digitale (ISD), cotele reduse de TVA pentru publicații electronice și declanșarea procedurii de infringement Accesati rubrica noutati legislative!

Balul profesiei contabile, ediția a II-a, 30 octombrie 2018 Accesati rubrica noutati legislative!

Îndrumarea Internațională de Bune Practici „Evaluarea și îmbunătățirea controlului intern în organizații”, publicată de IFAC, disponibilă în limba română Accesati rubrica noutati legislative!

Rezultatele Consiliului ECOFIN din 6 noiembrie Accesati rubrica noutati legislative!

Newsletterul ETAF din 5 noiembrie – Progrese cu privire la impozitarea serviciilor digitale în Uniunea Europeană și Marea Britanie - http://ceccar.ro/ro/?p=12838  Accesati rubrica noutati legislative!

Posturi vacante - Filiala CECCAR Dâmbovița (octombrie 2018) - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12831

Buletinul de știri ETAF din 29 octombrie 2018 - Impozitarea economiei digitale: Bruno Le Maire face campanie, în timp ce Spania ia atitudine - http://ceccar.ro/ro/?p=12805 Accesati rubrica noutati legislative!

Buletinul de știri ETAF din 22 octombrie 2018 – Audieri în Comisia TAX3, noi decizii cu privire la impozitarea economiei digitale la nivelul OECD și studii referitoare la politica fiscală - http://ceccar.ro/ro/?p=12789 Accesati rubrica noutati legislative!

Jurisprudență europeană - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12777 Accesati rubrica noutati legislative!

IFAC a publicat rezumatul concluziilor Chestionarului global pentru PMM-uri 2018 – Transformarea digitală și buna gestionare a talentelor sunt cheia dezvoltării firmelor mici de contabilitate - http://ceccar.ro/ro/?p=12757 Accesati rubrica noutati legislative!

Ziua Nationala a Contabilului Roman 13 iulie 2018 http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2018/09/Ziua-Nationala-a-Contabilului-Roman-13-iulie-2018-compressed.pdf 

Proiect legislativ ce vizează reducerea decalajelor economice dintre regiuni și a ratei șomajului - http://ceccar.ro/ro/?p=12741

Articolul Identitate - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12716

A fost lansat volumul „Contabilitatea şi fiscalitatea reorganizării și lichidării societăților” - http://ceccar.ro/ro/?p=12699 

Balul profesiei contabile, ediția a II-a, 30 octombrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=12691 

Buletinul de știri ETAF din 15 octombrie: Lista neagră a paradisurilor fiscale ar putea include în viitor și state membre UE; Consiliul adoptă reguli mai aspre împotriva spălării banilor - http://ceccar.ro/ro/?p=12678

Articolul ANAF a actualizat Ghidul caselor de marcat - http://ceccar.ro/ro/?p=12675

Noi luări de poziție cu privire la impozitarea economiei digitale - http://ceccar.ro/ro/?p=12656 

Principalele subiecte din buletinul de știri ETAF din 8 octombrie: Parlamentul European aprobă cea mai mare parte a reformei sistemului TVA propusă de Comisie. Susținerea ICRICT pentru propunerea Comisiei Europene de impozitare corporativă - http://ceccar.ro/ro/?p=12637 

Referent - Direcția educație și echivalare calificări - Aparatul Central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12626 

Consilier economic (Biroul expertize contabile) și consultant formare (Serviciul dezvoltare profesională continuă) - CECCAR Filiala București - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12620 

Șef Birou evidență tablou - Filiala CECCAR Ialomița - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12613 

Cele mai mari provocări ale profesiei contabile și viitorul acesteia, dezbătute la cea de-a XXII-a ediție a Congresului profesiei contabile din România. Noua identitate vizuală a CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12575

Extras din discursul președintelui UNBR, Gheorghe Florea, susținut cu prilejul Congresului profesiei contabile: „Este vremea serviciilor profesionale integrate. Mediul de afaceri are nevoie de expertiză combinată” - http://ceccar.ro/ro/?p=12571 

Congresul profesiei contabile, ediția a XXII-a: noua identitate vizuală a CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12567

Discursul președintelui Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil, din deschiderea lucrărilor Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12555

Eugen-Dragoș Doroș, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, în deschiderea lucrărilor, despre tema Congresului, „Gândirea integrată, globalizarea și tehnologia - viitorul profesiei” - http://ceccar.ro/ro/?p=12550

Mesajul președintelui IFAC, Rachel Grimes, în deschiderea Congresului profesiei contabile, ediţia a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12541

Propunerile de directive adoptate de ultimul Consiliu ECOFIN - http://ceccar.ro/ro/?p=12523

Mesajul Președintelui Accountancy Europe, Edelfried Schneider, adresat celei de-a XX-a ediții a Congresului profesiei contabile din România - http://ceccar.ro/ro/?p=12518 

Buletinul de știri ETAF din 1 octombrie: diferențele de încasare a TVA, politica fiscală a Marii Britanii după Brexit și „lista neagră” a Uniunii Europene, criticată de Tax Justice Network - http://ceccar.ro/ro/?p=12506

Cristiana Doina Tudor, președinte ASPAAS: „În viziunea colectivă, când vine vorba de mediul economic, profesia contabilă este sinonimul încrederii” - http://ceccar.ro/ro/?p=12500 

George Constantin Păunescu, președintele UGIR, în deschiderea Congresului profesiei contabile: „Dumneavoastră sunteți apărătorii sănătății noastre, a activității noastre, a întreprinzătorilor” - http://ceccar.ro/ro/?p=12490

Mesajul inspectorului general de stat Dantes Nicolae Bratu (Inspecția Muncii) din deschiderea lucrărilor Congresului profesiei contabile, ediția din 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=12485 

Congresul profesiei contabile, ediția a XXII-a: extras din mesajul Președintelui CNIPMMR, Florin Jianu - http://ceccar.ro/ro/?p=12480

Vasile Cocoș, membru în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților: „Ne dorim ca în continuare CECCAR să fie unul dintre partenerii de bază ai comisiei pentru îmbunătățirea cadrului financiar fiscal-contabil” - http://ceccar.ro/ro/?p=12473 

Mesajul senatorului Ștefan Mihu, vicepreședintelui Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, în deschiderea Congresului profesiei contabile - http://ceccar.ro/ro/?p=12468 

Congresul profesiei contabile 2018: Eleodor Mandreș, secretar de stat Ministerul Finanțelor Publice, a transmis mesajul ministrului Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici - http://ceccar.ro/ro/?p=12463 

Șef Birou evidență tablou – Filiala Caraș-Severin - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12452

Mesajul Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române, cu prilejul Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12448

Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, transmis în deschiderea Congresului organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - http://ceccar.ro/ro/?p=12440

Conformarea CECCAR la GDPR, o prioritate - http://ceccar.ro/ro/?p=12411 

Renunțarea la principiul unanimității în politica fiscală, recuperarea datoriei Apple către Irlanda și facilități fiscale în Luxemburg - Principalele subiecte din buletinul de știri ETAF din 24 septembrie - http://ceccar.ro/ro/?p=12398

Buletinul de știri ETAF din 10 septembrie - http://ceccar.ro/ro/?p=12175

Buletinul de știri ETAF - 3 septembrie: Impozitarea economiei digitale în Parlamentul European - http://ceccar.ro/ro/?p=12152

Congresul profesiei contabile 2018 - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12147

Congres - http://ceccar.ro/ro/?p=12081

Congresul profesiei contabile, ediția a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12078

Singura publicație acreditată de CECCAR pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la profesie, disponibilă la nivel național - http://ceccar.ro/ro/?p=12074

În atenția stagiarilor din anul I: A fost lansat volumul „Dreptul afacerilor. Elemente de drept societar”, ediția a II-a, revizuită și adăugită - http://ceccar.ro/ro/?p=12056

Examen de acces - http://ceccar.ro/ro/?p=12019 

International Business Forum, Palatul Parlamentului din București, 30-31 august 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11982 

A fost lansată publicația „Misiuni de asigurare și nonasigurare, altele decât cele de audit financiar” - http://ceccar.ro/ro/?p=11959

Comunicat de presă IAESB: Facilitarea tranziției către un nou model în educația contabilă internațională - http://ceccar.ro/ro/?p=11951

Noutăți IFAC - http://ceccar.ro/ro/?p=11935  

O nouă publicație de interes: Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită și adăugită - http://ceccar.ro/ro/?p=11922

Buletinul de știri IFAC - 30 iulie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11903

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11892

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11889

Târg internațional la Bagdad, în perioada 10-19 noiembrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11874

Programa aferentă examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11866

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11862

Buletinul de știri ETAF din 23 iulie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11841

Topul Național 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11833

IFAC și IBA își anunță angajamentul față de combaterea corupției înainte de întâlnirea liderilor economici globali G20 - http://ceccar.ro/ro/?p=11793

Topul național al membrilor CECCAR – 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11781

Ziua Națională a Contabilului Român – 13 iulie 2018: 97 de ani de istorie a profesiei contabile în România la 100 de ani de la Marea Unire - http://ceccar.ro/ro/?p=11727

Noutăți din buletinul de știri ETAF - http://ceccar.ro/ro/?p=11697

Mesajul președintelui CS al CECCAR cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român - 13 iulie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11675

ZNCR La mulți ani - http://ceccar.ro/ro/?p=11672

Referent de specialitate financiar-contabilitate în cadrul Direcției Contabilitate - Aparatul Central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11666

Consultare publică privind evaluarea normelor de facturare - http://ceccar.ro/ro/?p=11648

Buletinul de știri ETAF pentru luna iulie - http://ceccar.ro/ro/?p=11658

O nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR: Elemente de Dreptul Muncii, ediția a II-a, revizuită - http://ceccar.ro/ro/?p=11611 

Întâlnirea comitetului TAX3, acordarea de facilități fiscale în Luxemburg, sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - principalele teme ale newsletter-ului ETAF - http://ceccar.ro/ro/?p=11605 

Romania 100 ani - http://ceccar.ro/ro/?p=11587 

Alte documente de interes - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11517 

Documente de poziţie - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11515 

Norme profesionale şi ghiduri - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11507

Traduse din mediul international - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11502

Elaborate de CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11500

Accountancy Europe, despre importanța rolului profesioniștilor contabili în domeniul fiscal - http://ceccar.ro/ro/?p=11458

ROF1 - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11400

Consilier învăţământ în cadrul Institutului Național de dezvoltare profesională a contabililor. - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11397  

Asistent manager în cadrul Secretariatului Organe de conducere - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11395

Document consultativ lansat de CE: cadrul general al UE privind raportarea publică de către companii este adecvat scopului? - http://ceccar.ro/ro/?p=11378

Modificările aduse Directivei 2011/16/UE, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - http://ceccar.ro/ro/?p=11375

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?p=11372

Conferința internațională a Asociației Contabililor din Polonia - http://ceccar.ro/ro/?p=11326

Forumul OECD 2018 și Conferința Ministerială - http://ceccar.ro/ro/?p=11222 

Grupul Edinburgh lansează chestionarul Profesionistul contabil al viitorului într-o lume în schimbare – disponibil și în limba română - http://ceccar.ro/ro/?p=11199

Conferința Națională de Contabilitate și Fiscalitate - 7 iunie - http://ceccar.ro/ro/?p=11174

Arhivă - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11128

Ghidul de gestionare a activităților practicilor mici și mijlocii, ediția a IV-a - http://ceccar.ro/ro/?p=11110

Regulamentul General privind Protecţia Datelor - http://ceccar.ro/ro/?p=11052

Ziua Națională a Contabilului Român - http://ceccar.ro/ro/?p=11043

Congresul IAAER, ediția a 13-a – apel pentru lucrări științifice - http://ceccar.ro/ro/?p=11010

Regulamentul General privind Protecţia Datelor - http://ceccar.ro/ro/?p=10916

GDPR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10861

Raport privind stadiul adoptării standardelor internaționale la nivel global - http://ceccar.ro/ro/?p=10805 

 

În atenția membrilor: modificări privind ștampilele - http://ceccar.ro/ro/?p=9587

stampila anunt.jpg

Raportul de activitate pentru anul 2017:

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE Persoane fizice.pdf

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE Persoane Juridice.pdf

Raport activitate 2017 persoane fizice.pdf

Raport activitate 2017 persoane juridice.pdf

decl capacitate de exercitiu deplina.pdf

declaratie cazier.pdf

Protocol CECCAR - CCF.pdf

Ediția în limba română a IFRS® 2017, disponibilă în format electronic - http://ceccar.ro/ro/?p=9366

Noi publicații pentru stagiarii CECCAR:  http://ceccar.ro/ro/?p=9058

În atenția absolvenților programelor de masterat care doresc să beneficieze de înscrierea la stagiu în baza protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultățile de profil - http://ceccar.ro/ro/?p=8910

Ca urmare a Protocolului încheiat pe data de 21.04.2017 între C.E.C.C.A.R. și Camera Consultanților Fiscali, în cadrul programului de pregătire profesională continuă, pentru membrii comuni ai celor două organisme profesionale, se recunosc 10 ore de curs din domeniul fiscalitate. Recunoașterea se face în baza unei adeverințe eliberată de către CECCAR, respectiv CCF, la cererea persoanelor interesate.

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009